ONZE VISIE

START & CARE WIL EEN TOONAANGEVENDE ZORGAANBIEDER EN AANTREKKELIJKE WERKGEVER ZIJN IN DE ZORGSECTOR.

ONZE MEDEWERKERS VOELEN ZICH ONDERSTEUND, GEWAARDEERD EN TEVREDEN, WAARDOOR ZIJ MET TOEWIJDING WERKEN AAN HET WELBEVINDEN VAN ONZE CLIËNTEN.

ONZE MISSIE

EEN WAARDEVOL EN AUTONOOM LEVEN, JEZELF KUNNEN ZIJN EN IN VERBINDING MET DE OMGEVING. MET HET OOG OP DIVERSITEIT EN AANDACHT VOOR IEDER INDIVIDU STREVEN WIJ SAMEN MET DE CLIËNTEN DE SOCIALE OMGEVING NAAR HET OPTIMALISEREN VAN DE EIGEN KRACHT OP VERSCHILLENDE LEEFGEBIEDEN EN EEN VOLWAARDIGE DEELNAME AAN DE SAMENLEVING.

WIJ INVESTEREN IN DUURZAME RELATIES MET ALLE BETROKKENEN IN DE ZORGKETEN OM DE BESTE INTEGRALE ZORGVERLENING VOOR ONZE CLIËNTEN TE KUNNEN REALISEREN. DIT DOEN WIJ MET ONZE KERNWAARDEN OPRECHTE AANDACHT, BETROKKENHEID EN RESULTAATGERICHTHEID.