Caring is sharing

Start & Care wil een bijdrage leveren aan het kansrijk, gezond en in een veilige omgeving opgroeien van de jeugd, waarbij zij haar talenten maximaal kan ontwikkelen en kan uitgroeien tot zelfstandige, democratisch denkende, sociale zelfredzame burger die actief een bijdrage aan de maatschappij levert.